Chính sách bảo mật

01/10/2019

Bằng việc truy cập website của Điện máy Xuân Việt, Quý khách hiểu rằng thông tin mà quý khách cung cấp cho Điện máy Xuân Việt không có tính chất bảo mật và Quý khách hoàn toàn tự nguyện.

Tất cả các “thông tin khách hàng” mà Quý khách khai báo sẽ được Điện máy Xuân Việt sử dụng cho muc đích nâng cao chất lượng dịch vụ và bí mật với bên thứ ba.

Chúng tôi sử dụng các thông tin thu thập được từ Website của chúng tôi nhằm mục đích giúp Quý khách đơn giản trong mua sắm trực tuyến tại hệ thống website này, cung cấp các dịch vụ và thông tin quý khách ưa thích. Chúng tôi cũng sử dụng những thông tin này để giúp phát triển và cải thiện website của chúng tôi trở nên hữu ích và thân thiện hơn.

I.     THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP BỞI WEBSITE dienmayxuanviet.com

Chúng tôi thu thập các thông tin sau:

- Thông tin Quý khách cung cấp cho chúng tôi: Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ email, ngày sinh …

- Trong quá trình sử dụng website quý khách đặt đơn hàng và khai báo thông tin, khai báo trên đơn hàng, phiếu mua hàng, khai báo qua điện thoại, Email, nhắn tin… sẽ được chúng tôi lưu lại.

- Trong việc thanh toán, quý khách hàng cũng sẽ điền những thông tin cơ bản như: tên, số điên thoại, ngân hàng, số tài khoản… cũng có thể được lưu lại trong hệ thống chúng tôi.

II.  THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN.

- Nội dung của “Chính sách bảo mật” này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của Điện máy Xuân Việt cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có mà không cần báo trước. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại, cập nhật trực tiếp trên website này.

- “Chính sách bảo mật” này chỉ được lưu hành nội bộ nên những thông tin thay đổi không được kiến nghị tham khảo ở liên kết với bên thứ ba. Do đó Quý khách tham khảo trực tiếp tại website này là phù hợp nhất.

- “Chính sách bảo mật này” thay đổi mà vấp phải sư không đồng ý của quý khách về dữ liệu trước đây, Chúng tôi sẽ xóa bỏ thông tin về quý khách trong hệ thống.

- Chúng tôi hoan nghênh sự đóng góp của quý khách về “chính sách bảo mật” qua Email dienmayxuanviet@gmail.com.

 

0988563659